Redovisningsbloggen

En blogg om redovisning, skatter och annat livsnödvändigt

Archive for the ‘Företagande’ Category

Klargjort med mobiltelefon i företaget

leave a comment »

I ett tidigare inlägg klagade jag lite på att Skatteverket inte klargjorde hur det faktiskt ligger till med s k ”flat fees” på mobiltelefon och bredband. Nu har de faktiskt tagit ställning till åtminstone mobilfrågan och det till företagarnas fördel – ser man på!

Bakgrund

Frågan gäller alltså abonnemang med s k ”flat fee”, dvs där man betalar en månadskostnad för att kunna ringa obegränsat med telefonen. Tidigare har Skatteverket sagt att om en anställd har mobiltelefon betald av arbetsgivaren (eller en företagare har den betald av sitt företag) och dessutom använder den privat, ska privatsamtalen förmånsbeskattas och i företagarens fall även abonnemangsavgiften betalas privat. Men man har inte nämnt vad som gäller för flat fees, där man inte kan urskilja en kostnad per samtal.

What’s new?

Nu har man alltså sagt att en anställd kan få ett flat fee-abonnemang betalt av sin arbetsgivare och dessutom använda det privat, utan att bli förmånsbeskattad. Det är alltså OK för företaget att bekosta hela abonnemanget. Detta bör även gälla anställda i eget aktiebolag, såklart. Man anser att om man har stort behov av en jobbmobil, blir förmånen av privata samtal förhållandevis ringa. Speciellt idag då allt fler företag har endast mobiltelefoner och inga fasta telefoner.

Hakar

Mja, inga egentliga. Man måste se till (och dokumentera) att den anställde har stort behov av mobilen i tjänsten. Däremot gäller förmånsskattefriheten inte övriga telefonitjänster, t ex rösta i melodifestivalen, betala Blocketannonser och annat som kommer specificerat på räkningen.

Oklarheter

Är då allt klargjort en gång för alla nu? Självklart inte. Några frågor jag kommer på på rak arm (ni kan säkert komma på fler):

  • För företagare med aktiebolag gäller samma regler som för anställda, utgår jag ifrån (brukar vara så). Men hur blir det för enskilda firmor? Man tycker att samma regler borde gälla, men rätt som det är kör SKV en ”friskvård” och begränsar det till anställda, vilket exkluderar enskilda firmor. SKV nämner hursomhelst inget om det, vad jag kan se.
  • Gäller detta endast helt flat fee? Så fort det finns en samtalskostnad, blir det att pricka samtalslistor då? Jag har t ex ett ramavtal med Tele2 genom Företagarna där jag betalar 55 öre per samtal inom Sverige och en lite högre månadskostnad. Typ en ”halvflat fee”. Vad gäller då?
  • Övriga telefonitjänster som kommer utöver abonnemangsavgiften på fakturan omfattas inte. (Ordagrant: ”Andra privata tjänster via mobiltelefonen omfattas inte av skattefriheten om de ligger utanför den fasta avgiften och faktureras särskilt.”) Gäller detta även t ex utlandssamtal (som inte brukar inkluderas i flat fees)?

Även om man fortfarande till viss del svävar i ovisshet, tycker jag ändå man ska applådera att SKV tydliggör frågan och dessutom på ett sätt som gynnar företagare och minskar deras administration! Mer sånt!

Lite mer läsning:

Skatteverkets ställningstagande 2009-02-11

Lite mer kortfattat på ekonomi-info.nu

Written by Redovisningskonsult

28 februari 2009 at 08:46