Redovisningsbloggen

En blogg om redovisning, skatter och annat livsnödvändigt

Archive for september 2008

Nya regler i budgetproppen

leave a comment »

Regeringens budgetsproposition innehåller lite smått och gott som jag tänkte kommentera:

Bolagsskatten sänks från 28 % till 26,3 % fr.o.m. 2009.

Jahapp, det är väl bra antar jag. Tror inte att det kommer att revolutionera vardagen (eller plånboken) för Sveriges alla småföretagare, men jag förstår hur vi måste hålla oss konkurrenskraftiga internationellt sett för att få företag att betala sin skatt här i Sverige. Fair enough.

Expansionsfondsskatten för enskilda näringsidkare sänks också från 28 % till 26,3 %. Sänkningen omfattar även redan gjorda avsättningar.

Makes sense. Expansionsfonden för enskilda (och HB) är ju ett sätt att ”härma” aktiebolags sätt att betala bolagsskatt på vinster men sedan lämna kvar dem i bolaget. Men vänta nu, det omfattar även redan gjorda avsättningar. Betyder det att om jag en gång betalat 28% skatt på expansionsfonden, får jag bara tillbaka 26,3% när jag tar fram den igen!? Ouch!! Men visst, jag förstår att det skulle vara praktiskt rätt krångligt att göra det på annat sätt (två olika exp.fonder?) och så himla mycket pengar är det kanske inte.

De sociala avgifterna sänks med en procentenhet, d.v.s. arbetsgivaravgifterna till 31,42 % och egenavgifterna till 29,71 % fr.o.m. 2009.
Nedsättningen av socialavgifter och allmän löneavgift för ungdomar utvidgas fr.o.m. 2009 till att gälla alla som vid årets ingång är högst 25 år. Samtidigt görs nedsättningen större så att arbetsgivaravgifterna blir 15,49 % och egenavgifterna 15,07 % för dem som omfattas.

Visst, det köper jag. Även om det sägs att soc:en inte är en särskilt effektiv skatt att sänka (dvs det skapar inte så många fler jobb), är det positivt att det blir billigare att anställa.

De s.k. 3:12-reglerna (skatteregler för fåmansföretagare) ändras. Det maximala löneuttagskravet sänks från 15 till 10 inkomstbasbelopp och schablonbeloppet höjs från 2 till 2,5 inkomstbasbelopp fr.o.m. 2009.

Visst, fler steg i rätt riktning. Men å andra sidan, 3:12 har nu ändrats i princip varje år de senaste 4-5 åren. Det är svårt nog för oss skattekonsulter att hålla reda på ändringarna, ännu mer så för vanliga företagare. Vad gäller 3:12 tycker jag bara: ta bort skiten! (OK, det krävs kanske ett mer utarbetat förslag än att ”ta bort skiten”, men på sikt måste eländet bort.)

Direktavdrag för inventarier vars anskaffningsvärde understiger ett halvt prisbasbelopp, d.v.s. 21.400 kr 2009.

Visst, jättebra. Att sitta och föra anläggningsregister över småinventarier känns onödigt.

Skatteplanering via handelsbolag genom underprisöverlåtelser och nedskrivning av lagerandelar i byggsektorn stoppas.
Skatteplanering med hjälp av ränteavdrag inom intressegemenskaper förhindras, utan att man därigenom förhindrar eller försvårar normal näringsverksamhet.

Trots att jag själv är något av en skattesnubbe tycker jag faktiskt att avancerade manövrar som inte har något annat skäl än att trolla bort skatt inte bör tillåtas. Så detta är bra.

Lönegränsen för uttagsbeskattning av moms för vissa fastighetstjänster som utförs av en fastighetsägare i egen regi på egen fastighet föreslås höjas från 150.000 kr till 300.000 kr.

Visst, det finns nån slags logik i det där med uttagsbeskattning på eget arbete på egen fastighet. Men samtidigt känns det väldigt konstigt. Så jag köper ändringen.

Andra reaktioner

Som vanligt kommer reaktionerna på den här typen av förslag i två grupperingar:

1. Företagarrepresentanterna tycker alltid att liknande åtgärder principiellt är bra, men alldeles för lite. Man vill ofta att mycket mer skulle göras och kanske ibland att fokus ska läggas på andra saker.

2. Oppositionen tycker som vanligt att allt är skit men lyfter ofta fram en eller två punkter som är lite mindre skit än resten, bara för att inte verka för gnälliga. Är det bara jag som tycker att på samma sätt som borgarna är lite otränade på att leka regering, är sossarna om möjligt ännu mer obekväma i rollen som opposition?

Effekter på företagande

Jag vet ärligt talat inte. Jag har följt debatten om att gynna företagande med åtminstone ett halvt öra de senaste femton åren och är fortfarande inte på det klara med vad som faktiskt främjar företagande (förutom get-rich-quick-möjligheten under IT-boomen då). Jag menar, med Sveriges skattetryck, jantelag och attityd mot misslyckande och konkurser, borde vi ha betydligt mindre företagande än vi faktiskt har. Nån som har nån teori om varför vi trots allt startar företag?

Written by Redovisningskonsult

30 september 2008 at 12:26

Publicerat i Uncategorized

Moms på lokaluthyrning igen

with 4 comments

Jag tänkte återvända till ett kärt gammalt ämne, nämligen momsregler kring lokaluthyrning i 2:a hand.

Liten repetition

I en tidigare post broderade jag en del kring detta. I korthet gäller att all fastighets- och lokaluthyrning i grunden är momsfri, men att man kan ansöka om frivillig skattskyldighet (moms, alltså) för lokaluthyrning om man så önskar. Fördelen med det är att man då också får dra av den ingående momsen på ytan i fråga. Ett problem är dock att reglerna är väldigt otydliga när det gäller mindre enheter än hela lokaler, t ex kontorsplatser i ett öppet landskap.

(OK, här kommer första gnällpunkten: Varför kan inte momsgänget på SKV inse att de pysslar med en liten, avgränsad del av skattesystemet, och därför för tydlighetens skull borde kunna prata om mervärdesskattepliktig eller momsskattepliktig, istället för som nu bara säga skattepliktig, som om moms vore den enda skatten vi har?)

Ställningstagande

SKV har nu kommit med ett ställningstagande i ämnet, där man förmodligen anser sig ha gett svar på tal en gång för alla (yeah right). Man säger i korthet att om ”upplåtelse av ett utrymme sker till flera hyresgäster samtidigt under sådana förhållanden att var och en inte med ensamrätt disponerar en till storlek och läge klart bestämd yta” saknas förutsättningar för frivillig skattskyldighet.

Med andra ord, man kan inte vara frivilligt momsreggad för uthyrning av kontorsplatser, såvida man inte på något sätt kan avgränsa varje hyresgästs yta ordentligt. Och hyr man ut obestämda kontorsplatser (dvs alla tar ett ledigt bord, vilket som helst) lär det vara tokkört med frivillig moms. Som jag själv gjorde (se förra posten) var då alltså förmodligen fel, även om jag fick hjälp av SKV med upplägget.

Så vet vi nu hur det funkar?

Mja, frågan kvarstår ju ändå. Om jag trots allt har fräckheten att hyra ut obestämda kontorsplatser till ensamkonsulter och annat löst folk – rör det sig då om:

1. Lokaluthyrning för vilken momspliktighet inte kan beviljas, dvs momsfri uthyrning,

eller

2. Nån annan slags affärsverksamhet, dvs inte lokaluthyrning, och därför automatiskt momspliktigt liksom de flesta andra affärsverksamheter.

I mina kontakter med Skatteverket har man nämligen vid flera tillfället sagt att nr 2 skulle kunna gälla. Och det skulle ju vara praktiskt – vi slipper hela problemet med regelverket kring lokaluthyrning.

Vad jag skulle önska av Skatteverket

Skatteverket skapar inte reglerna – det är jag medveten om. Men Skatteverket tolkar reglerna och ser till att de efterlevs. Skulle man inte kunna begära att de faktiskt försöker svara på frågor på ett sätt som faktiskt hjälper oss företagare? Jag menar, en jurist på området tycker säkert att ställningstagandet är intressant, men jag som företagare struntar ju högaktningsfullt i huruvida det rör sig om frivillig moms eller inte. Frågan är ju helt enkelt: Jag hyr ut obestämda kontorsplatser – får jag lägga moms på skiten eller inte!?!?

Written by Redovisningskonsult

30 september 2008 at 11:46

Publicerat i Skatter

Tagged with , ,